ZESPÓŁ


ZESPÓŁ DOŚWIADCZONYCH KLINICYSTÓW – PSYCHIATRÓW, DIAGNOSTÓW, TERAPEUTÓW

Od wielu lat pracujemy z pacjentami  w różnym wieku, jak i z całymi rodzinami. Wartościowe okazały się dla nas również doświadczenia szkoleniowe (prowadzenie warsztatów z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – dla profesjonalistów i rodziców).

W Ośrodku RELACJE oferujemy profesjonalną, bazującą na zrozumieniu przyczyn, pomoc osobom doświadczającym trudności emocjonalnych i borykającym się z zaburzeniami psychicznymi – dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym oraz rodzinom. Wyznajemy zasadę, że tylko całościowe, wieloaspektowe podejście do problemu – zarówno w fazie rozpoznania, jak i terapii – stwarza pacjentom szansę na pokonanie aktualnych kryzysów, a tym samym daje im możliwość skutecznego realizowania własnego potencjału w przyszłości.

Osoby pracujące w Ośrodku RELACJE to gruntownie wyszkoleni psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci i pedagodzy. Wszyscy mamy wieloletnie doświadczenie zdobyte w wyspecjalizowanych placówkach klinicznych i oświatowych. Nasi psychoterapeuci posiadają Europejskie Certyfikaty Psychoterapii, certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Behawioralno-Poznawczej.