PSYCHOLODZY I TERAPEUCI

Monika Bełdowska

Monika Bełdowska jest psychoterapeutką, trenerką umiejętności psychospołecznych, mediatorką rodzinną. Ukończyła 4-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii MABOR akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne przygotowujące do certyfikacji PTP. Specjalizuje się w psychoterapii par i rodzin. Rozwija swoje umiejętności kształcąc się i certyfikując z zakresu Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach (EFT). Ukończyła szkolenie z zakresu mediacji rodzinnej organizowane przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych. Od ponad 5 lat prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla osób dorosłych z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz dla profesjonalistów wspierających ich w zdrowieniu. Prowadzi grupy wsparcia dla osób po kryzysie psychicznym.

Ośrodku RELACJE prowadzi psychoterapię par, rodzin i osób dorosłych.

Agata Dankiewicz

Agata Dankiewicz jest psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (certyfikat PTTPB nr 1624). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, w niepublicznych placówkach terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami w spektrum autyzmu, a także w Ośrodku Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie obecnie pracuje.  Była związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie pracowała przy realizacji badań m.in. na temat kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią czy ogólnopolskiej diagnozie skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci oraz prowadziła spotkania edukacyjne dla rodziców małych dzieci. Obecnie prowadzi zajęcia Ochrona dziecka przed krzywdzeniem na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką artykułów w periodyku Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka.

W Ośrodku RELACJE zajmuje się pracą z młodzieżą od 13 roku życia i z dorosłymi.

Zuzanna Domasiewicz

Zuzanna Domasiewicz jest psychologiem, pedagogiem, doktorem nauk społecznych. Od 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu oraz ich rodzinami. Doświadczenie zdobywała w placówkach Fundacji SYNAPSIS oraz Centrum Małego Dziecka i Rodziny EZRA UKSW, a także współpracując z Centrum Adesse, Autyzm Startup! i przedszkolami integracyjnymi. Specjalizuje się w diagnozie trudności rozwojowych i psychoedukacji rodziców. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących narzędzi diagnostycznych, wczesnej interwencji oraz metod terapii zaburzeń rozwoju u dzieci (m.in. ADOS-2, ADI-R, ESDM, TEACCH, INSITE, ABA). Ukończyła Szkołę Trenerów Centrum TROP, prowadzi szkolenia dla rodziców i profesjonalistów.

W Ośrodku RELACJE zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci (od 12 miesiąca życia) i młodzieży, w szczególności diagnozą zaburzeń neurorozwojowych.

 

Kinga Dutkiewicz

Kinga Dutkiewicz z wykształcenia psycholog, pracuje jako psychoterapeutka: dzieci, młodzieży i rodzin. Z dziećmi, młodzieżą i rodzinami spotyka się zawodowo od kilkunastu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w warszawskim Instytucie Matki i Dziecka, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz 
w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Ukończyła pięcioletnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz dwuletnią Szkołę Psychoterapii Par i Rodzin Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. W maju 2021 roku zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Pracuje w podejściu systemowo-psychodynamicznym. Obecnie pracuje przede wszystkim jako psychoterapeutka rodzin i par - spotyka się w ramach konsultacji rodzicielskich, terapii rodzinnych oraz terapii par. Prowadzi także terapię indywidualną nastolatków i młodych dorosłych. Daje jej to możliwość zobaczenia i zrozumienia trudu bycia nastolatkiem, trudu bycia rodzicem nastolatka oraz trudu rodzicielsko-partnerskiej współpracy. W swej pracy stara się pomóc stronom we wzajemnym zrozumieniu się. Prowadzi także zajęcia warsztatowe. W swej pracy korzysta z podejść: systemowego oraz psychodynamicznego. Pracę poddaje regularnej superwizji.

W Ośrodku RELACJE prowadzi psychoterapię par, rodzin, konsultacje rodzicielskie oraz terapię indywidualną młodzieży od 16 roku życia.

 

Katarzyna Fedorowicz

Katarzyna Fedorowicz jest doktorem nauk humanistycznych, psychologiem, psychoterapeutą psychoanalitycznym w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii Analitycznej (afiliowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej). Uczestniczyła w szkoleniu z psychotraumatologii i psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychotraumatologii. Doświadczenie kliniczne zdobywała, pracując m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii (Oddział Psychiatryczny dla Dzieci w Józefowie), Instytucie Psychoterapii i Psychotraumatologii Triada, Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi Przyjazna Dłoń oraz prywatnych poradniach psychoterapeutycznych. Pracuje pod stałą superwizją.

W Ośrodku RELACJE prowadzi konsultacje oraz psychoterapię osób dorosłych, nastolatków i dzieci.

Aleksandra Halicka

Aleksandra Halicka jest magistrem psychologii z przygotowaniem pedagogicznym, terapeuta SI. Ma wieloletnie doświadczenie w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży. Od 12 lat jest związana zawodowo z jedną z warszawskich Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w której pracuje zarówno indywidualnie, jak i w interdyscyplinarnym zespole wraz z pedagogami i logopedami. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, w tym diagnostyką inteligencji dzieci i młodzieży oraz diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju. Pracuje z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym wspierając ich w trudnościach wychowawczych. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami niepełnosprawnymi. Szczególnym obszarem jej zainteresowań są zaburzenia ze spektrum autyzmu. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i warsztatach.

Ośrodku RELACJE zajmuje się diagnoza psychologiczną dzieci i młodzieży.

Joanna Klocek

Joanna Klocek jest psychologiem, seksuologiem, absolwentką Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Ukończyła 4,5-letnie szkolenie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej z elementami Terapii Psychodynamicznej w Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii w Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, z którą współpracuje od 9 lat. Prowadzi  szkolenia, zajęcia, wykłady i warsztaty dla profesjonalistów z zakresu przemocy rówieśniczej oraz przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży.

Ośrodku RELACJE zajmuje się terapią dzieci, młodzieży i dorosłych  (zaburzenia seksualne, rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży, wykorzystanie seksualne,  trudności w relacjach,  kryzysy życiowe,  depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia pourazowe).

Ewa Chlebowska-Kolasa

Ewa Chlebowska- Kolasa jest psychologiem, uczestnikiem IV (ostatniego) roku specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pracuje głównie jako terapeuta dzieci oraz młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach pomocy społecznej, niepublicznych placówkach medycznych, w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, z którym związana jest do tej pory.
Specjalizuje się zwłaszcza w pracy z pacjentami z doświadczeniem przemocy, zaburzeniami afektywnymi oraz zaburzeniami odżywiania.

W Ośrodku RELACJE pracuje z dziećmi powyżej 5 roku życia.

 

Joanna Czaputowicz-Kopyt

Joanna Czaputowicz-Kopyt jest psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii oraz Szkoły Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in w oddziale ogólnopsychiatrycznym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPIN) w Warszawie, gdzie prowadziła terapię grupową oraz indywidualną. Ma również doświadczenie prowadzenia terapii grupowej w ośrodku leczenia depresji. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne oraz treningi relaksacji. Obecnie pracuje jako psychoterapeutka w Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Ośrodku RELACJE współprowadzi Grupę dla Młodych Dorosłych oraz przyjmuje pacjentów indywidualnych.

Karolina Kurasz

Karolina Kurasz jest psychologiem i seksuologiem. Jest absolwentką psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu Seksuologii Klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła I poziom Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz jest w trakcie szkolenia z II stopnia TSR w akredytowanym przez PSTTSR ośrodku szkoleniowym. Pracuje również w Stowarzyszeniu oraz Pogotowiu Niebieska Linia, gdzie udziela wsparcia osobom uwikłanym w przemoc domową. Pracuje pod stałą superwizją. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W Ośrodku RELACJE udziela konsultacji rodzicielskich oraz pracuje z osobami dorosłymi.

 

 

Magdalena Kuźma

Magdalena Kuźma jest psycholożką, psychoterapeutką dzieci i młodzieży w trakcie szkolenia oraz trenerką umiejętności społecznych. Indywidualnie pracuje w podejściu psycho-dynamicznym. Jest na 4 roku szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Ośrodek Regeneracja i Laboratorium Psychoedukacji spełniającego warunki niezbędne do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w psychoterapii dzieci i młodzieży, konsultacjach rodzicielskich i Treningu Umiejętności Społecznych. W obszarze jej zainteresowań zawodowych leży także wsparcie psychologiczne kobiet w okresie okołoporodowym. Doświadczenie zdobywała w przedszkolach, szkole podstawowej i dziecięco-młodzieżowych oddziałach psychiatrycznych. Obecnie pracuje w Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Oddziale Dziennym Wieku Rozwojowego Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, gdzie prowadzi terapię indywidualną i współprowadzi grupy młodych pacjentów.

W Ośrodku RELACJE prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży, konsultacje rodzicielskie, a także wsparcie psychologiczne kobiet w okresie okołoporodowym.

Małgorzata Łabiak

Małgorzata Łabiak jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w ramach studiów realizowała specjalność z psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Uczestniczy w całościowym kursie psychoterapii systemowo-psychodynamicznej w Fundacji Kontekst   na  Rzecz   Rozwoju   Psychoterapii   i   Terapii   Rodzin.   Doświadczenie   zawodowe zdobywała pracując w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym prowadząc grupę dla dzieci z całościowymi   zaburzeniami   rozwoju   oraz   Poradni   Zdrowia   Psychicznego   dla   Dzieci   i Młodzieży. Na co dzień pracuje w Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Oddziale Dziennym dla   Dzieci   i   Młodzieży.   Swoją   pracę   poddaje   regularnej   superwizji.   Pracuję   zgodnie z kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

W Ośrodku RELACJE pracuje z osobami od 12 roku życia i dorosłymi.

Agata Paszowska-Mikuła

Agata Paszowska-Mikuła jest psychologiem, seksuologiem, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (certyfikat PTTPB nr 711). Jest absolwentką Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu Seksuologii Klinicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, niepublicznych placówkach medycznych oraz Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie, gdzie obecnie pracuje. W ramach konsultacji psychologicznych oraz psychoterapii oferuje pomoc w zakresie zaburzeń emocjonalnych, osobowości, zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia) oraz zaburzeń i dysfunkcji seksualnych. W ramach konsultacji oferuje pomoc rodzicom potrzebującym wsparcia w budowaniu relacji z dzieckiem opartej na bezpiecznej więzi, szacunku i zrozumieniu trudności małego człowieka i jego opiekunów. Prowadzi również konsultacje i psychoterapię par przeżywających trudności w relacji.

Ośrodku RELACJE prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży od 12 roku życia oraz dorosłych.

Hanna Manterys

Hanna Manterys jest psychologiem, absolwentką Uniwersytetu SWPS na kierunku psychologia społeczna. Ukończyła kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Ośrodku Poza Schematami, studia podyplomowe z zakresu coachingu, Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. Jest w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w szkole psychoterapii Crescentia.  Doświadczenie  zdobywała m.in. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, uczelniach wyższych (Uniwersytet SWPS, Collegium Civitas), Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w poradni psychologiczno – pedagogicznej, fundacji Savant, Stowarzyszeniu Bardziej Kochani.  Obecnie zawodowo związana z Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży Mazowieckiego Oddziału Neuropsychiatrii w Józefowie, gdzie prowadzi terapię indywidualną młodych pacjentów.

Ośrodku RELACJE prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży w wieku 8 – 17 lat.

Patrycja Nalazek

Patrycja Nalazek jest psychologiem i absolwentką wydziału psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie. Specjalizacje: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz postępowanie z pacjentem z zaburzeniami psychotycznymi i afektywnymi. W Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii przy II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ukończyła 4,5 letnie szkolenie terapeutyczne w podejściu poznawczo-behawioralnym z elementami terapii psychodynamicznej, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie w pracy zawodowej zdobywała w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, z którą jest związana od 12 lat, w Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka.

Ośrodku RELACJE prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży oraz konsultacje rodzicielskie.

Anna Pierczyńska

Anna Pierczyńska

jest psychologiem, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Centrum CBT . Obecnie pracuje w Ośrodku Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddziale Dziennym  Psychiatrii Dziecięcej. Doświadczenie zdobywała m.in w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym, Fundacji Dajemy Dzieciom siłę- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz szkołach podstawowych. 

W Ośrodku Relacje zajmuje się pracą z młodzieżą od 14 roku życia i z dorosłymi oraz prowadzi grupy terapeutyczne.

Agnieszka Robak

Agnieszka Robak jest psychologiem, absolwentką specjalizacji psychologii klinicznej dziecka Wydziału Psychologii UW, oraz studiów podyplomowych w zakresie Diagnozy i Terapii Neuropsychologicznej UMCS. Obecnie  jest w trakcie specjalizacji psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Zawodowo jest psychologiem – praktykiem, diagnostą z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi diagnozę psychologiczną i rozwojową dzieci i młodzieży, diagnozę i terapię neuropsychologiczną dzieci i młodzieży, poradnictwo wychowawczo – edukacyjno – rozwojowe oraz szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Stale poszerza swoją wiedzę oraz warsztat pracy poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach.

Ośrodku RELACJE zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, w szczególności diagnozą spektrum autyzmu.

Aleksandra Sulwińska

Aleksandra Sulwińska jest psychologiem z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracuje w warszawskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w której zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży oraz wsparciem psychologicznym dzieci, młodzieży i rodziców.

Ośrodku RELACJE prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży i udziela konsultacji wychowawczych ich rodzicom.

Amelia La Torre

Amelia La Torre jest psychologiem, absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, psychoterapeutką w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Pracuje również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, w tym także diagnostyką zaburzeń ze spektrum autyzmu. Pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.
W Ośrodku RELACJE zajmuje się psychoterapią oraz diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży.

Aleksandra Ulatowska

Aleksandra Ulatowska jest dietetykiem, psychologiem. Ukończyła studia podyplomowe z psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Współautorka książki dla dzieci „Bułka i Spółka, rzecz o zdrowym jedzeniu”. Doświadczenie zawodowe nabywała prowadząc indywidualne konsultacje, grupy warsztatowe, pracując w szpitalu pediatrycznym w Dziekanowie Leśnym. Prowadzi również zajęcia w ramach studiów podyplomowych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji z zakresu żywienia, psychodietetyki i psychologii, dzięki którym na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje.

W Ośrodku RELACJE pracuje z pacjentami z zaburzeniami odżywiania oraz otyłością.

Magdalena Zawadzka

Magdalena Zawadzka jest psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat pracuje w „Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę” w charakterze diagnosty, terapeuty, edukatora, konsultanta, superwizora. Jest certyfikowanym specjalistą oraz superwizorem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowanym specjalistą w zakresie profilaktyki uzależnień Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w placówkach służby zdrowia, a od ponad 20 lat zajmuje się pracą kliniczną. Jest wykładowcą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Ośrodku RELACJE pracuje zarówno z dziećmi i młodzieżą jak i ich rodzicami.

Maja Zdaniewicz - Błażej

Maja Zdaniewicz - Błażej jest psychologiem, psychoterapeutą psychodynamicznym w procesie certyfikacji. Kończy Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku Regeneracja i Laboratorium Psychoedukacji. Posiada ponad 4-letnie doświadczenie pracy psychoterapeutycznej i interwencyjnej w Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Doświadczenie zdobywała podczas staży psychoterapeutycznych w całodobowym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie oraz współprowadząc grupy terapeutyczne w Ośrodku Regeneracja. Odbywała wolontariat w Poradni Telefonicznej dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego oraz staż w Przedszkolu Terapeutycznym. Pracowała w prywatnych poradniach prowadząc psychoterapię i konsultacje psychologiczne dzieci i młodzieży oraz konsultacje rodzicielskie. Pracuje m.in. w obszarach: całościowych zaburzeń rozwojowych, trudności emocjonalnych (np. lękowych, depresyjnych czy związanych z wyrażaniem złości), traum relacyjnych, problemów w relacjach z rówieśnikami, trudności związanych z obrazem własnego ciała/tożsamością, trudnościach wychowawczych, okołorozwodowych. Prowadzi psychoterapię oraz konsultacje psychologiczne dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, a także konsultacje i wsparcie rodzicielskie.

W Ośrodku RELACJE prowadzi konsultacje oraz psychoterapię dzieci i młodzieży (od 2 roku życia) oraz młodych dorosłych (do 25 roku życia).

 

Stażyści

Alicja Brodecka

Alicja Brodecka jest psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Swoje praktyki odbywała już w Stowarzyszeniu KROKUS, oraz na oddziale całodobowym w szpitalu na Szaserów. Aktualnie prowadzi krótkoterminową psychoterapię indywidualną w ramach stażu w Fundacji Qzmianom oraz Fundacji eFkropka.

W Ośrodku RELACJE pracuje jako stażystka w grupie Młodzi Dorośli.

 

Współpracownicy

W pracy z pacjentami współpracujemy na stałe z pediatrą, kardiologiem, endokrynologiem, neurologiem, genetykiem oraz dermatologiem.