CENNIK

PSYCHIATRA DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH

KONSULTACJE DIAGNOSTYCZNE
50 min

500 zł

WIZYTY KONTROLNE 
25 min

350 zł

WIZYTY KONTROLNE 
50 min

700 zł

RECEPTA POZA WIZYTĄ*

100 zł

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE POZA WIZYTĄ

150 zł

PSYCHOTERAPEUTA DZIECI I MŁODZIEŻY

KONSULTACJA PSYCHOTERAPEUTYCZNA
80 min

400 zł

KONSULTACJA PSYCHOTERAPEUTYCZNA
50 min

300 zł

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
50 min

230 zł

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

KONSULTACJA DIAGNOSTYCZNA
80 min

380 zł

KONSULTACJA DIAGNOSTYCZNA
50 min

280 zł

KONSULTACJA PODSUMOWUJĄCA Z WYDANIEM OPINII PSYCHOLOGICZNEJ
50 min

400 zł

BADANIE INTELEKTU
60-120 min

700 zł

BADANIE PROFILU OSOBOWOŚCI
90-120 min

800 zł

BADANIE TESTEM ADOS

900 zł

WIZYTA DIAGNOSTYCZNA Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH  50 min

350 zł

TEST MOXO

350 zł

NESPLORA AULA lub NESPLORA AQUARIUM

500 zł

PSYCHOTERAPEUTA DOROSŁYCH

KONSULTACJA PSYCHOTERAPEUTYCZNA
50 min

300 zł

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
50 min

230 zł

SPOTKANIE RODZICIELSKIE
90 min

400 zł

SPOTKANIE RODZICIELSKIE
60 min

300 zł

TERAPIA RODZINNA
90 min

400 zł

TERAPIA PAR
90 min

400 zł

TERAPIA RODZINNA Z UDZIAŁEM 2 TERAPEUTÓW
90 min

600 zł

KONSULTACJA Z UDZIAŁEM DWÓCH SPECJALISTÓW: PSYCHIATRA / PSYCHOTERAPEUTA
50 min

600 zł

*Istnieje możliwość wypisania recepty poza wizytą. Decyduje o tym ZAWSZE lekarz prowadzący. Koszt 100 zł.  

ZASADY PŁATNOŚCI I ODWOŁYWANIA WIZYT

Kiedy i jak dokonywać płatności za wizyty: 

  1. PIERWSZA konsultacja w Ośrodku Relacje (lekarz, terapeuta, diagnosta) - płatność 7 dni przed planowaną datą wizyty.
  2. Diagnoza psychologiczna - wszystkie wizyty opłacane są z góry na 3 dni robocze przed datą spotkania. 
  3. Psychoterapia, wizyty kontrolne  - opłata przed wejściem do gabinetu (preferowane blik, karta, przelew).
  4. Terapii grupowa - płatność miesięczna, z góry, zgodnie z podpisaną umową o udziale w terapii. W przypadku rozpoczęcia terapii grupowej obowiązuje płatność z góry za pierwsze dwa miesiące.
  5. W sytuacji nieuregulowania płatności za wcześniejsze wizyty u specjalistów Ośrodka Relacje, pracownicy rejestracji mają prawo nie zapisać pacjenta na kolejne wizyty oraz usunąć zaplanowane wizyty.

Kiedy i jak można odwołać wizytę:

  1. Wizyty/konsultacje u lekarza psychiatry, psychologa można odwołać na dzień przed zaplanowaną wizytą, ale nie później niż do godz. 18.00. W przypadku wizyt poniedziałkowych należy je odwołać w piątek do godz. 18.00. W sytuacji nieodwołania przez pacjenta (rodzica pacjenta) wizyty w tym czasie, obowiązuje płatność za te wizyty zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www.osrodekrelacje.com
  2. Psychoterapia: psychoterapeuta rezerwuje ustalone w kontrakcie terapeutycznym z pacjentem terminy sesji terapeutycznych. Pacjent może odwołać wizytę w terminie ustalonym indywidualnie z terapeutą w kontrakcie. W razie nieobecności pacjent zobowiązuje się do opłacenia zarezerwowanego dla niego spotkania zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www.osrodekrelacje.com
  3. Wizytę można odwołać osobiście, mailowo, sms lub telefonicznie.

 

Z uwagi na komfort naszych pacjentów, uprzejmie prosimy nie przyprowadzać zwierząt. Prośba nie dotyczy psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

 

WIZYTY ON-LINE / TELEFONICZNE

Przed wizytą należy dokonać płatności zgodnie z cennikiem i przesłać potwierdzenie przelewu na adres: biuro@osrodekrelacje.com
(nr konta bankowego 55 1090 1870 0000 0001 4374 0514)
W tytule przelewu prosimy umieścić: imię nazwisko pacjenta, datę wizyty, imię i nazwisko lekarza/terapeuty)