DOROŚLI


DIAGNOZA 

Celem diagnozy jest rozpoznanie problemu oraz jego przyczyny. Dzięki temu można zaproponować leczenie adekwatne do potrzeb i możliwości pacjenta.

W trakcie konsultacji, psycholog diagnosta stosuje różne metody diagnostyczne (wywiad, testy psychologiczne, kwestionariusze). Badanie ma na celu rozpoznanie poszczególnych objawów, ocenę stopnia ich nasilenia oraz ich wpływu na funkcjonowanie rodzinne i zawodowe.

LECZENIE

Po postawieniu diagnozy, w celu pomocy  pacjentowi stosuje się leczenie:

1. Psychoterapeutyczne (terapia):
  • Psychoterapia indywidualna: w Ośrodku RELACJE prowadzona jest w różnych nurtach i podejściach (nurcie psychodynamicznym, behawioralno – poznawczym, humanistycznym, zintegrowanym). W zależności od zgłaszanego problemu i jego przyczyn, może mieć krótko- lub długoterminowa formę.  Ta pierwsza, proponowana jest w kryzysowej sytuacji np. po utracie bliskiej osoby. Ta druga, nastawiona jest na szersze i głębsze poznanie i zrozumienie siebie.

  • Psychoterapia grupowa: opiera się na założeniu, że problemy emocjonalne i psychiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi oraz w tych relacjach się przejawiają. Dlatego stają się widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej, w interakcjach między jej uczestnikami. Grupa terapeutyczna pomaga pogłębiać zrozumienie swoich emocji oraz wpływa na zwiększenie poczucia osobistej odpowiedzialności i sprawczości, co stanowi początek pozytywnych zmian.
2. Farmakologiczne:

Czasem niezbędne jest, w procesie leczenia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych,  włączenie leków  (te przepisuje lekarz psychiatra). Leczenie farmakologiczne prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi standardami w medycynie.

Zobacz jakie grupy terapeutyczne prowadzimy