LEKARZE PSYCHIATRZY

Anna Borowska

Anna Borowska jest lekarzem, specjalistką psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeutka w trakcie zintegrowanego szkolenia systemowo-psychodynamicznego organizowanego przez Fundację KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin. Ukończyła studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, tam również pracowała jako młodszy asystent w Katedrze Histologii i Embriologii.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Od kilku lat związana z ośrodkiem terapeutycznym Przystań Szkraba, gdzie uczestniczy w procesie diagnostycznym i leczeniu dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, głównie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Autorka licznych publikacji naukowych, stypendystka Helmut Remschmidt Research Seminars. Aktualnie pracuje na Rehabilitacyjnym Psychiatrycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Ośrodku RELACJE zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych występujących u dzieci i młodzieży.

Anna Borusińska

Anna Borusińska  jest lekarzem psychiatrą, specjalistą w zakresie psychiatrii dorosłych. Ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim „DREWNICA”, w II i III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego w Tarczynie, Zespole Leczenia Środowiskowego w Konstancinie.

W Ośrodku RELACJE zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych występujących u osób dorosłych.

Agnieszka Dąbrowska

Agnieszka Dąbrowska jest lekarzem psychiatrą, specjalistą w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Jest certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ma wieloletnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Zajmuje się leczeniem depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania się, ADHD (u dzieci i dorosłych). Specjalizuje się w terapii okołoporodowych zaburzeń psychicznych (m. in.  depresji poporodowej). Swoje doświadczenie zdobywała w II Klinice Psychiatrycznej WUM, w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży i w Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Józefowie. W ostatnich latach współpracowała z Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę”,  konsultując i lecząc dzieci, młodzież i dorosłych. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu zdrowia psychicznego oraz zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego.

Od lat prowadzi praktykę prywatną, diagnozując i lecząc dzieci, młodzież i dorosłych.

Katarzyna Królak

Katarzyna Królak j specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyła I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Przez wiele lat związana zawodowo z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, doświadczenie zawodowe zdobywała głównie w Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Józefowie. Praktykowała w akredytowanych ośrodkach akademickich oraz ogólnopsychiatrycznych oddziałach szpitalnych. Ukończyła roczne szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo – behawioralnym. Jej  indywidualne podejście do pacjenta, wnikliwe badanie i trafna diagnoza stają się mocnym fundamentem dalszego leczenia. W swojej praktyce  łączy metody farmakologiczne ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań psychoterapeutycznych.

Ośrodku RELACJE zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych występujących u dzieci i młodzieży.

Marta Niedźwiedzka

Marta Niedźwiedzka jest lekarzem psychiatrą oraz psychiatrą dzieci i młodzieży, a także psychoterapeutą, Ma wieloletnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych u pacjentów w każdym wieku. Zajmuje się leczeniem depresji, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń odżywiania, ADHD (u dzieci i dorosłych) oraz psychoz. Swoje doświadczenie zdobywała w II Klinice Psychiatrycznej WUM, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie. Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu poznawczo-behawioralnym, uzyskując certyfikat psychoterapeuty. Przez kilka lat współpracowała z Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę”. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu zdrowia psychicznego oraz zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego.

Od wielu lat prowadzi praktykę prywatną, diagnozując i lecząc dzieci, młodzież i dorosłych.

Izabela Nowosad

Izabela Nowosad jest lekarzem, specjalistą psychiatrii, absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację z psychiatrii dorosłych odbywała w I Klinice Psychiatrycznej WUM. Szkolenie Specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży odbyła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Doświadczenie zdobywała pracując na oddziałach ogólnopsychiatrycznych Szpitala Nowowiejskiego, placówkach leczenia uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz Poradni Leczenia Zaburzeń Snu. Prowadziła konsultacje w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od lat prowadzi praktykę prywatną. Zajmuje się leczeniem depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania się, zaburzeń ze spektrum autyzmu, uzależnień zarówno u dzieci i młodzieży jak i dorosłych. Pracuje z pacjentami z zaburzeniami pamięci.

Ośrodku RELACJE zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych występujących u dzieci i młodzieży i osób dorosłych.