DIAGNOZA


W Ośrodku RELACJE korzystamy z wielu narzędzi wspierających proces diagnostyki pacjenta. Oferujemy szereg testów, przeprowadzanych przez wykwalifikowanych diagnostów, które są pomocne przy diagnozowaniu zdrowia pacjenta.

Test MOXO – jest to narzędzie pomagające w diagnozowaniu ADHD. Test przeprowadza się na komputerze. Podczas badania, osoba badana, ma za zadanie jak najszybciej wcisnąć klawisz spacji kiedy na ekranie pojawia się specyficzny element. Poza tym elementem na ekranie pojawiają się różne rozpraszacze utrudniające skupienie się.

Dla kogo: dla dzieci od 7 roku życia, młodzieży, dorosłych

Czas trwania: ok 20min

Test ADOS- 2 (Autism Diagnosis Observation Schedule) – jest to narzędzie do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Podczas badania diagnosta inicjuje różne aktywności oraz tematy do rozmowy podczas których ocenia objawy charakteryzujące zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Dla kogo: dla dzieci od 12 miesiąca życia (jeśli potrafi chodzić), młodzieży, dorosłych

Czas trwania: ok 40min – 50min*

Nesplora Aula** – jest to narzędzie diagnostyczne służące do oceny przyczyn trudności szkolnych. Narzędzie bada procesy uwagi, impulsywność i aktywność ruchową. W oparciu o wyniki uzyskane w badaniu narzędziem Nesplora Aula możemy opracować precyzyjne, konkretne wskazówki pedagogiczne ułatwiające pracę z dzieckiem. Test rozpoznaje mocne strony ucznia w procesie uczenia się, identyfikuje obszary, w których dziecko może mieć problemy a także pomaga w diagnozowaniu np. ADHD. Narzędzie oparte jest na rzeczywistości wirtualnej (zestaw okularów VR i słuchawek ), która odzwierciedla warunki sali lekcyjnej. W trakcie testu dziecko, w wirtualnej klasie, wykonuje szereg zadań, musi reagować na polecenia naciskając przycisk.

Dla kogo: 6 - 16 lat

Czas trwania: ok. 30 minut.

Nesplora Aquarium** – narzędzie diagnostyczne służące do oceny procesów uwagi i pomaga w diagnozie różnych zaburzeń poznawczych. Jest to test ciągłego wykonywania (CPT), który jest przeprowadzany w wirtualnym środowisku, utworzonym za pomocą systemu składającego się ze specjalnych gogli wyposażonych w czujniki ruchu, zestawu słuchawkowego i przycisku do reagowania na zadania. 

Wirtualna sceneria prezentowana za pomocą gogli przypomina pomieszczenie z akwarium, a osoba badana znajduje się w centrum pomieszczenia. Oprogramowanie aktualizuje perspektywę w oparciu o ruchy głowy, potęgując u badanej osoby wrażenie zagłębienia się w wirtualnym środowisku. Seria bodźców prezentowana jest w głównym akwarium pomiędzy dwoma skałami, oraz za pośrednictwem słuchawek. Badany powinien reagować na prezentowane bodźce zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.

Dla kogo: od 16 roku życia

Czas trwania: ok 30 minut

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5) – test ten służy ocenianiu inteligencji oraz zdolności poznawczych. Na świecie test stosowany jest tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój pacjenta nie jest w pełni typowy (grupy specjalne, zaburzenia neurorozwojowe, wybitne uzdolnienia) oraz jako jedyny precyzyjnie różnicujący stopnie niepełnosprawności intelektualnej.

Dla kogo: od 2 roku do 69 roku (w tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną)

Czas trwania: od 15 do 90 minut – w zależności od stosowanej skali i wieku pacjenta.*

IDS2 – Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży – narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji. Narzędzie składa się z 30 testów. Testy, ułożone modułowo badają zdolności poznawcze (inteligencja, funkcje wykonawcze) i kompetencje (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, kompetencje szkolne i postawę wobec pracy). Dodatkowo psycholog może ocenić zachowanie osoby badanej w sytuacji testowej. Nacisk kładzie się na dynamikę specyficznych dla okresu rozwoju mocnych i słabych stron dzieci i nastolatków.

Dla kogo: 5-20 lat.

Czas trwania: inteligencja (14 testów) – ok. 90 minut; funkcje wykonawcze (4 testy) – ok. 30 minut; kompetencje: umiejętności psychomotoryczne (3 testy) – ok. 20 minut; kompetencje społeczno-emocjonalne (3 testy) – ok. 15 minut; kompetencje szkolne (4 testy) – zależnie od wieku 30–60 minut; postawa wobec pracy (2 testy) – ok. 7 minut.*

 

*Więcej informacji na stronie Pracownia Testów Psychologicznych

**Stosowanie technologii VR (rzeczywistość wirtualna) nie jest zalecane osobom ze zdiagnozowaną padaczką