RODZINA


TERAPIA RODZINNA

Celem terapii jest identyfikowanie przyczyn trudności występujących w rodzinie, poprawa komunikacji oraz wspólne szukanie lepszych sposobów rozwiązywania problemów.

Terapia skupia się na pracy z osobami, które tworzą rodzinę. Spotkania mają zazwyczaj miejsce raz na 2-4 tygodnie i trwają 90 min. Jest to jedna z podstawowych strategii terapeutycznych w leczeniu dzieci i młodzieży.

SPOTKANIA RODZICIELSKIE

Są często elementem terapii dziecka, nastolatka. Celem spotkań  jest pomoc rodzicom w zrozumieniu swojego dziecka/nastolatka: przyczyn jego zachowań, emocji, a przez to lepszego radzenia sobie z nimi i wspierania go. Dzięki temu rodzice mogą budować lepsze relacje ze swoim dzieckiem.

Spotkania odbywają się zazwyczaj raz na 2-4 tygodnie i trwają 60-90min.

TERAPIA PAR

Celem terapii jest poprawa relacji, poprzez poprawę komunikacji i dostrzegania wzajemnych potrzeb partnerów/małżonków. Dedykowana jest parom, które dostrzegają trudności czy kryzysy w swoich związkach.

Spotkania odbywają się zazwyczaj raz na 1-2 tygodnie i trwają 90 min.