KIEROWNICTWO

Igor Piwowarczyk

Igor Piwowarczyk jest z wykształcenia lekarzem medycyny, absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Skończył także studia podyplomowe MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przez wiele lat związany z przemysłem farmaceutycznym, rozpoczynał swoją karierę w amerykańskiej korporacji Merck Sharp & Dohme. W przemyśle farmaceutycznym kierował zespołami sprzedaży, marketingu, rozwoju biznesu, oraz prowadził projekty związane z produkcją farmaceutyków. Działał także na rynkach zagranicznych, zarządzając operacjami międzynarodowymi w 21 krajach. Uczestniczył w szkoleniach prowadzonych m. in. przez The George Washington University, The Ken Blanchard Companies, The Forum, oraz Management Centre Europe.

Ośrodku Relacje pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego.