WAKACYJNE GRUPY TERAPEUTYCZNE DLA MŁODZIEŻY - OSTATNIE MIEJSCA

NAZWA: Grupa RELACJE 

Dla nastolatków ze spektrum autyzmu 12-18 lat

Termin dla młodzieży 12-14 lat: 27.06 – 01.07 lub 16.08 – 20.08; godz. 10.15 – 13.45

Termin dla młodzieży 15-18 lat: 04.07 – 08.07 lub 22.08 – 26.08;  godz.10.15 – 13.45

Prowadząca: Natalia Orlecka

Forma: spotkania na żywo. Celem grupy jest poprawa umiejętności społecznych i rozumienia siebie w kontekście Spektrum Autyzmu. Pomaga zdobywać kompetencje społeczne, niezbędne w budowaniu relacji z rówieśnikami, nawiązywaniu przyjaźni oraz realizowaniu siebie i swojego potencjału.

NAZWA: Grupa EMOCJE 

Dla młodzieży 14-17 lat chwiejnej emocjonalnie, chcącej zrozumieć własne emocje, z myślami samobójczymi, samookaleczających się.

Termin dla młodzieży: 11.07-15.07 lub 18.07 – 22.07; godz. 10.15 – 13.45

Prowadząca: Natalia Orlecka

Forma: podczas spotkań nabędą umiejętności do radzenia sobie z trudnymi emocjami. Spotkania bazują na treningu umiejętności DBT (terapia dialektyczno – behawioralna), dotyczącego regulacji emocji, który składa się z nauki: umiejętności uważności, rozumienia funkcji i roli emocji samoobserwacji doświadczanych emocji, rozwiązywania bieżących problemów, przeciwstawnych działań wobec emocji.

NAZWA: Grupa ZMIANA 

Dla młodzieży 13-15/16 lat stojących u progu zmian. Grupy interpersonalne z elementami arteterapii

Termin dla młodzieży: 11.07 -15.07 lub 22 – 26.08; godz. 09.45 – 13.00

Prowadzący: Joanna Klocek, Patrycja Nalazek

Forma zajęć: warsztaty z wykorzystaniem elementów arteterapii. Każdego dnia będziemy uczyć się też sposobów relaksacji.

Dla kogo: Grupa dedykowana jest nastolatkom, którzy stoją u progu zmian.  Perspektywa końca nauki w szkole, czy zmiana szkoły, środowiska, grupy rówieśniczej budzi wiele emocji, często lęk, niepokój, niepewność. Czas pandemii, zdalnej nauki i izolacji utrudnił nastolatkom rozwijanie kompetencji społecznych i strategii radzenia sobie ze stresem, umiejętności tak bardzo potrzebnych w okresie dorastania. Młodzi ludzie pozostają sami ze swoimi trudnościami emocjonalnymi wynikającymi z okresu dojrzewania. Z powodu izolacji nie mieli możliwości weryfikowania wyobrażeń na swój temat z rówieśnikami.

Spotkania polecamy osobom, które:

 • mają trudności w nawiązywaniu lub podtrzymywaniu relacji społecznych,
 • czują się niezrozumiane,
 • często przeżywają niepokój i lęk uczucie niepewności,
 • obawiają się zmiany: szkoły, grupy rówieśniczej,
 • mają trudności z wyrażaniem swoich opinii.

NAZWA: Grupa SŁUCHOWISKO

Dla młodzieży 12-14 lat. Grupa z elementami muzykoterapii

Termin:  22-26.08 godz. 15.00 – 18.30

Prowadzący: Marcin Flak, Anna Szachnowska

Dla kogo: w czasie pandemii nawiązywanie satysfakcjonujących relacji społecznych stało się wyzwaniem oraz powodem cierpienia wielu nastolatków. Proponujemy zajęcia grupowe mające na celu wzmocnienie kompetencji społecznych oraz przyjrzeniu się w bezpiecznych warunkach temu jak budować relacje z innymi.

Spotkania polecamy osobom, które:

 • mają trudności w nawiązywaniu relacji społecznych,
 • są wycofane, nieśmiałe,
 • mają trudności w podtrzymywaniu relacji,
 • czują się odizolowane od innych, niezrozumiane,
 • mają trudności z mówieniem o sobie, o swoich przeżyciach,
 • chciałyby lepiej poznawać siebie i swoje potrzeby,
 • chciałyby uczyć się wyrażać swoje zdanie i opinie.

Forma zajęć: warsztaty – spotkania polegają na wspólnym słuchaniu i analizowaniu piosenek, utworów muzycznych. Treść piosenek może wpływać na pobudzenie przeżyć i stanów emocjonalnych, które towarzyszą w życiu codziennym każdego z nas. Wspólna analiza utworów jest inspiracją do podejmowania rozmów o trudnościach oraz stanowi pomost ułatwiający wejście w relacje. Wpływa na wymianę myśli i spostrzeżeń. Istotą nie jest to co autor chciał wyrazić w materiale muzycznym, lecz to co wywołuje w słuchaczach tekst, czy melodia.

Grupa wakacyjna: 8-12 osób, spotkania na żywo w jednej z lokalizacji Ośrodka Relacje w Śródmieściu

Jak dołączyć: Osoby, które chcą lub rozważają dołączenie do grupy zapraszamy na  konsultację z terapeutą prowadzącym spotkania. Po konsultacji zostanie podjęta decyzja o uczestniczeniu nastolatka w grupie (cena konsultacji: 50min – 250zł). W celu umówienia konsultacji prosimy o telefon:  +48 666 66 34 10 lub +48 883 66 34 10

Konsultacje umożliwiają:

 • zidentyfikowanie czy grupa jest najlepszym sposobem wsparcia nastolatka,
 • poznania osoby prowadzącej.

Ze względu na fakt, że nieobecność wpływa negatywnie na pracę uczestnika i całej grupy, prosimy, aby na udział w grupie decydowały się tylko te osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach. W sytuacjach nagłych prosimy o informowanie Ośrodka lub terapeutów o przewidywanej nieobecności.

Cena: udział w grupie to 1100 zł

Warunkiem uczestnictwa jest wpłata całości oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres Ośrodka: biuro@osrodekrelacje.com najpóźniej do 5 dni kalendarzowych licząc od dnia konsultacji kwalifikującej do grupy.

Nr konta bankowego: 55 1090 1870 0000 0001 4374 0514

W tytule przelewu prosimy umieścić: imię nazwisko pacjenta oraz nazwę grupy.