GRUPA INTERPERSONALNA DLA DZIEWCZĄT ZE SPEKTRUM AUTYZMU - OSTATNIE MIEJSCA

Grupa interpersonalna dla dziewcząt ze Spektrum Autyzmu

Od 18 lutego 2022 (program 12 spotkań)

Piątki 17:00-18:30

Piątki 19:00-20:30

Prowadząca: Natalia Orlecka

Grupa: 6-8 osób

Grupa prowadzona jest w dwu przedziałach wiekowych:
13-15 lat
16-18 lat

Celem grupy jest poprawa umiejętności społecznych i rozumienia siebie w kontekście Spektrum Autyzmu. Pozwala zobaczyć siebie i rówieśniczki w kontekście spektrum i trudności relacyjnych z tego wynikających. Pomaga zdobywać kompetencje społeczne, niezbędne w budowaniu relacji, nawiązywaniu przyjaźni oraz realizowaniu siebie i swojego potencjału.
Przed zapisem do grupy konieczne jest spotkanie konsultacyjne dziecka i rodziców z p. Natalia Orlecką ( 50 min 200 zł)

Koszt jednego spotkania 150 zł. Opłata za cykl 12 spotkań wnoszona jest miesięcznie do 25 -go dnia poprzedniego miesiąca. Za pierwsze 2 miesiące terapii płatność z góry.

Cykl 12 spotkań stanowi całościowy i spójny program terapeutyczny. Bardzo ważne jest, w miarę możliwości, uczestnictwo dziecka we wszystkich zajęciach.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Ośrodka +48 666 66 34 10